Om produkten har skadats under transporten till dig, ska du vända dig till posten för att få ersättning.

Om du ångrar ditt köp och vill skicka tillbaka produkten och få tillbaka pengarna, så går det bra. Vi drar dock bort våra kostnader för frakten från summan som återbetalas. Du får betala returportot själv och skicka inom fjorton dagar. Se bara till att paketera ordentligt så att produkten inte skadas. Kontakta oss hur som helst innan du skickar tillbaka, så att vi får veta!

Vissa produkter är beställningsvaror, vilket i så fall anges. Leveranstiden kan då variera.

Även våra standardprodukter kan plötsligt ha strykande åtgång, men som regel kan vi leverera inom en vecka!

Dataskyddsförordningen GDPR

I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. När du genomför ett köp av oss godkänner du också vår integritetspolicy.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Handelsgården (org.nr. 934005-1383 samt 802460-4699) ansvarar för de personuppgifter som registreras.

Ändamål:
Ge dig service genom personlig support på de produkter du handlat av oss samt kunna ge dig erbjudanden som vi tror kan passa dig.

Vilka uppgifter spar vi?
I samband med att du gör ett köp på vår nätbutik så lagrar vi de uppgifter du anger om dig själv samt vilken eller vilka artiklar du köpt. Uppgifterna omfattar namn och adress samt mobilnummer och epostadress.

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att kunna hantera och bearbeta dina beställningar och returer samt ge dig support på de varor du köpt. Därtill behöver vi även kunna skicka dig sms-aviseringar eller mail om leveransstatus och kunna kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor.
Vi kan också komma att använda dina uppgifter för att ge dig information och erbjudanden via nyhetsmail, men endast om du själv begärt det. Dessa kan du alltid välja att avbryta närhelst du vill.

Vilka är dina rättigheter?
Du kan när som helst återkalla ditt godkännande till att låta oss använda uppgifterna för ovan ändamål. Du har också rätt att skriftligen begära ut information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Vi kommer på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Var lagras dina personuppgifter?
Dina uppgifter lagras internt hos oss.

Hur samlas personuppgifterna in?
Vi registrerar dina personuppgifter i samband med:
Att du genomför ett köp via vår nätbutik.
Du anmäler dig för prenumeration av nyhetsbrev.
Du på annat sätt genomför ett köp av oss, där vi med stöd för bokföring behöver dina uppgifter. I och med ditt genomförande av köp godkänner du även att vi hanterar dina personuppgifter enligt dessa föreskrifter.

Hur länge sparas uppgifterna?
Personuppgifterna kommer inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till
ändamålen med behandlingen eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Personuppgifterna du lämnar till oss hanteras endast av oss internt och säljs inte vidare till annan part. Utöver detta kan vi även enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till annan part. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock hög säkerhet och sekretess.